ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-09 TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N (251019)
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-09 TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N (251019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 21,998
รหัสทัวร์ THA7-CI-TW-3MAY-25OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน CI
เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง-อุทยานอารีซัน
ป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-GERMANUIM
ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมขึ้นตึก)
อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,998-22,998 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้- อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี– นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ไทเป – GERMANUIM – ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก) – อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน –เมืองเจียอี้-ตลาดกลางคืนพื้นเมือง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้- อุทยานอารีซัน – ป่าสนพันปี– นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไทจง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –แวะชิมชา – ไทเป-ร้านขนมพายสัปปะรด-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ไทเป – GERMANUIM – ตึกไทเป 101( ไม่รวมขึ้นตึก) – อุทยานเหยหลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : SDT-09 TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com