ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : QETPE-XW002 ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D2N (3
ทัวร์ไต้หวัน : QETPE-XW002 ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D2N (3
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THB15-XW-TW-9MAY-30JUL19
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน XW
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านชาอู่หลง
ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป-ร้านพายสับปะรด
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ร้าน GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง
X X X
  Day2 สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไมร่วมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไมร่วมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : QETPE-XW002 ไต้หวัน PROMOTION FUN FUN ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4D2N (3
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com