ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : KING ALISHAN 4D3N (241019)
ทัวร์ไต้หวัน : KING ALISHAN 4D3N (241019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 13,555
รหัสทัวร์ THV4-VZ-TW-29AUG-24OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
หมู่บ้านสายรุ้ง- เจียอี้ - เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี 
–ร้านชาอู่หลง–ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง .
-วัดเหวินอู่- ไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม 
–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
– ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติง
-เถาหยวน –ร้านพายสับปะรด+Workshop
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – สนามบินบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง- เจียอี้ - เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร X
  Day2 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี –ร้านชาอู่หลง–ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไทจง- ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- ไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 เถาหยวน –ร้านพายสับปะรด+Workshop- ไทจง - สนามบินเมืองไทจง –กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สนามบินบินสุวรรณภูมิ– สนามบินเมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง- เจียอี้ - เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี –ร้านชาอู่หลง–ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไทจง- ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- ไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม –ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เถาหยวน –ร้านพายสับปะรด+Workshop- ไทจง - สนามบินเมืองไทจง –กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : KING ALISHAN 4D3N (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com