ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : HASHTAG KAOHSIUNG 5 วัน 4 คืน (111019)
ทัวร์ไต้หวัน : HASHTAG KAOHSIUNG 5 วัน 4 คืน (111019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 24,999
รหัสทัวร์ THW5-WE-TW-9AUG-11OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน WE
อ่าวซือจือวาน – ย่านซินจูเจียง-โดมแห่งแสง
เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร – วัดโฝวกวงซัน
เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ – เจียอี้ – เมืองหนานโถว
วัดเหวินหวู่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – ชาอู่หลง – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน
DUTY FREE – GERMANIUM – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – อ่าวซือจือวาน – ย่านซินจูเจียง
X อาหาร อาหาร
  Day2 โดมแห่งแสง – เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร – วัดโฝวกวงซัน – เจียอี้ – เหวินฮว่า ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เจียอี้ – เมืองหนานโถว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ชาอู่หลง – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไมร่วมค่าขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – DUTY FREE – GERMANIUM – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – อ่าวซือจือวาน – ย่านซินจูเจียง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : โดมแห่งแสง – เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร – วัดโฝวกวงซัน – เจียอี้ – เหวินฮว่า ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เจียอี้ – เมืองหนานโถว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ชาอู่หลง – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไมร่วมค่าขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – DUTY FREE – GERMANIUM – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : HASHTAG KAOHSIUNG 5 วัน 4 คืน (111019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com