ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลาสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลาสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THB15-XW-TW-13AUG-24OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน XW
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ร้านพายสับปะรด – ไถจง
ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05)
X X X
  Day2 สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– COSMETIC – GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(XW181 : 09.40 – 12.15)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW182 : 02.15 – 07.05)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน–หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสับปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– COSMETIC – GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(XW181 : 09.40 – 12.15)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
20 - 23 ต.ค. 62
10,999
14,499
10,999
10,999
10,999
22 - 25 ต.ค. 62
10,999
14,499
10,999
10,999
10,999
24 - 27 ต.ค. 62
10,999
14,499
20,999
10,999
10,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW006 ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลาสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com