ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW005 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW005 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 11,111
รหัสทัวร์ THB15-XW-TW-31JUL-20OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
– วัดเหวินหวู่– ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต 
-เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP 
– ร้าน COSMETIC – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต-ขอพรความรัก 
ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
– DUTY FEE- ชมตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) 
– ร้านพายสับปะรด –ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
  Day2 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่– ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต (XW182 : 03.20- 08.05,03.45-08.30)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – DUTY FEE- ชมตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด –ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่– ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต (XW182 : 03.20- 08.05,03.45-08.30)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – DUTY FEE- ชมตึก ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด –ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (XW181 : 09.55-12.35, 12.20-13.00)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW005 TAIWAN SAY HI ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com