ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW004 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW004 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THB15-XW-TW-31JUL-20OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน XW
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่
-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้- อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน
-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOPอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
  Day2 สนามบินดอนเมือง-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOPอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง-ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOPอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-XW004 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (201019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ก.ย.-ต.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com