ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-BR004 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (1611
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-BR004 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (1611
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 22,999
รหัสทัวร์ THB15-BR-TW-17JUL-16NOV19
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน BR
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง 
– เจียอี้- อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา 
– ไทจง – ตลาดกลางคืน -ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง 
– ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-Germanium Power 
– ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซาน 
– อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง -จิ่วเฟิ่น 
– เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสำอางค์– Gloria outlet 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day5 Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 จิ่วเฟิ่น – เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสำอางค์– Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) (BR206 : 01.45-06.35) – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา – ไทจง – ตลาดกลางคืน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : Germanium Power – ร้านพายสัปปะรด – ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – วัดหลงซาน – อนุสรสถานเจียงเช็ค – ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : จิ่วเฟิ่น – เย่หลิ่ว –ร้านเครื่องสำอางค์– Gloria outlet – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-BR004 TAIWAN WONDERLAND ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 วัน 4 คืน (1611
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com