ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-BR009 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน (041219)
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-BR009 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน (041219)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ราคาเริ่มต้น 22,888
รหัสทัวร์ THB15-BR-TW-18SEP-4DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน BR
ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก-อุทยานเย๋หลิ่ว
-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็นร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
-วัดเหวินอู่- วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ซื่อหลินไนท์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
X X อาหาร
  Day2 อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็นร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day3 หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -วัดเหวินอู่- วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ซื่อหลินไนท์
อาหาร อาหาร X
  Day5 สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินเชียงใหม่–สนามบินเถาหยวน BR258 (11.30-16.30) –ไทเป-แช่น้ำแร่ในห้องพัก
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-อนุสรณ์ซุนยัดเซ็นร้านเครื่องสำอางค์-ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า -วัดเหวินอู่- วัดพระถังซำจั๋ง-ไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM POWER-ซื่อหลินไนท์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GQ1CNXTPE-BR009 เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ไฮไลท์ ไทเป 5 วัน 4 คืน (041219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com