ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn In Taipei 4 วัน 3 คืน (131019)
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn In Taipei 4 วัน 3 คืน (131019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THG1-FD-TW-13-16OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต - ไถจง-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ศูนย์เจอมาเนี่ยม -ซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว -ร้านเครื่องสำอาง-ไทเป 101
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินเชียงใหม่– สนามบินเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) –โรงแรม
X X X
  Day2 หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไถจง-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม -ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านเครื่องสำอาง-ไทเป 101-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30- 21.40)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินเชียงใหม่– สนามบินเถาหยวน FD242 (13.25-18.00) –โรงแรม
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไถจง-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม -ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านเครื่องสำอาง-ไทเป 101-สนามบินเถาหยวน-สนามบินเชียงใหม่ FD243 (18.30- 21.40)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn In Taipei 4 วัน 3 คืน (131019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com