ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG03C ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป 5 วัน 4 คืน (231019)
ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG03C ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป 5 วัน 4 คืน (231019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 21,991
รหัสทัวร์ THF4-TG-TW-12JUL-23OCT19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป
ศูนย์คอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน
ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป
DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง - MITSUI OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,991-23,991 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
X X อาหาร
  Day2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป – ศูนย์คอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 MITSUI OUTLET – ไทเป – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ช็อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ -เมืองไทเป – ศูนย์คอสเมติค – ตลาดนัดซิ่อหลิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์ผลิตภัณฑ์แร่เจอมาเนียม – ตลาดปลาไทเป – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : MITSUI OUTLET – ไทเป – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG03C ไต้หวัน สุดฟิน เที่ยว กิน ชิม ช๊อป 5 วัน 4 คืน (231019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com