ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S06) TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน (251019)
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S06) TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน (251019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 8,999
รหัสทัวร์ THF5-VZ-TW-26APR-25OCT19
ระยะเวลา
สายการบิน VZ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง – วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง -ร้านพายสับปะรด
ร้านเครื่องสำอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM-Duty Free
ซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง – ไถจง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-14,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S06) TAIWAN ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน (251019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com