ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M01) ไต้หวัน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน (231019)
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M01) ไต้หวัน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน (231019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 16,555
รหัสทัวร์ THF5-CI-TW-25SEP-23OCT19
ระยะเวลา
สายการบิน CI
เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-Cosmetic Shop
ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ
ซีเหมินติง-Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-Gloria Outlet
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
X X X
  Day2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)- Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)- Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
23 - 26 ต.ค. 62
17,555
20,055
-
17,555
17,555

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M01) ไต้หวัน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน (231019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com