ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE061 VZ มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (161019)
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE061 VZ มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (161019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ THB11-VZ-TW-18SEP-16OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
ไถจง - ล่องเรือสุริยันจันทรา -วัดเหวินหวู่
ตลาดกลางคืน เจียอี้ - ชิมชาอู่หลง -อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - มิฮายาร่าไอศกรีม
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-ร้านพายสับปะรด-ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง -หมู่บ้านสายรุ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ- ไถจง - ล่องเรือสุริยันจันทรา -วัดเหวินหวู่- ตลาดกลางคืน เจียอี้
X อาหาร อาหาร
  Day2 ชิมชาอู่หลง -อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - มิฮายาร่าไอศกรีม - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ร้านพายสับปะรด - ไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ร้านสร้อยสุขภาพ -ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ- ไถจง - ล่องเรือสุริยันจันทรา -วัดเหวินหวู่- ตลาดกลางคืน เจียอี้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ชิมชาอู่หลง -อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - มิฮายาร่าไอศกรีม - ไถจง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ร้านพายสับปะรด - ไทเป -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ร้านสร้อยสุขภาพ -ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไถจง
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
18 - 21 ก.ย. 62
13,900
17,900
-
13,500
12,900
02 - 05 ต.ค. 62
14,900
18,900
-
14,500
13,900
16 - 19 ต.ค. 62
14,900
18,900
-
14,500
13,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE061 VZ มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (161019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com