ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE01 BR มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI 5 วัน 3 คืน (141119)
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE01 BR มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI 5 วัน 3 คืน (141119)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 18,900
รหัสทัวร์ THB11-BR-TW-24JUL-14NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน BR
ผู่หลี่-หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -อุทยานอาลซีาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี -ร้านใบชา - ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต- อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ผู่หลี่-หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 อุทยานอาลซีาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา - ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day5 ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินเถาหยวน(ไทเป) - ผู่หลี่-หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : อุทยานอาลซีาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา - ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ไทเป - ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง -ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) - ร้านขนมพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ไทเป - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE01 BR มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI 5 วัน 3 คืน (141119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com