ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE006 VZ มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (130220)
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE006 VZ มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (130220)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 12,900
รหัสทัวร์ THB11-VZ-TW-19DEC19-13FEB20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต 
ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101
สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป - ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง - มิฮายาร่าไอศกรีม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต
X อาหาร X
  Day2 ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101 - สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป
อาหาร อาหาร X
  Day3 ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 มิฮายาร่าไอศกรีม - สนามบินไถจง - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ - สุวรรณภูมิ - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไถจงไนท์มาเก็ต
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเสวียนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตึกไทเป 101 - สร้อยสุขภาพ - ตลาดปลาไทเป
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : มิฮายาร่าไอศกรีม - สนามบินไถจง - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
13 - 16 ก.พ. 63
13,900
17,900
-
13,900
12,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE006 VZ มหัศจรรย์ TAIWAN บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (130220)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com