ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN SO GOOD 4 วัน 3 คืน (241019)
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN SO GOOD 4 วัน 3 คืน (241019)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ราคาเริ่มต้น 20,955
รหัสทัวร์ THA16-CI-TW-11JUL-24OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน CI
แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว-หนานโถว
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ 
-ชิมชาอู่หลง –ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด 
- อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
– COSMETIC SHOP- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) 
– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  -วัดหลงซาน - ซีเหมินติง 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน - แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
X X อาหาร
  Day2 หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -ชิมชาอู่หลง –ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทเป – COSMETIC SHOP- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน - แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -ชิมชาอู่หลง –ไถจง - ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทเป – COSMETIC SHOP- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN SO GOOD 4 วัน 3 คืน (241019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com