ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-03 ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (061119)
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-03 ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (061119)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ราคาเริ่มต้น 21,600
รหัสทัวร์ THA16-BR-TW-25JUL-6NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน BR
ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) 
– COSMETIC SHOP หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
- อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
-หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
– อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน
- ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
- ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
- DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  Day2 สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – COSMETIC SHOP หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
X อาหาร อาหาร
  Day3 หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองเจียอี้– อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – COSMETIC SHOP หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองเจียอี้– อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน- ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-03 ไต้หวันกระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (061119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com