ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-02 ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน (241219)
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-02 ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน (241219)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ราคาเริ่มต้น 25,900
รหัสทัวร์ THA16-TG-TW-12JUL-24DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
- เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง 
- ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- หนานโถว 
- วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
– ไทเป - COSMETIC SHOP
- ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
X X อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป - COSMETIC SHOP
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไถจง - หนานโถว - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป - COSMETIC SHOP
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-02 ไต้หวันหมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน (241219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com