ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-01 ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (221219)
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-01 ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (221219)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 22,900
รหัสทัวร์ THA16-TG-TW-26JUL-22DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง 
- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ- เมืองเจียอี้
- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
- เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  -ชิมชาอูหลง 
- ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- หนานโถว 
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ 
- ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน 
- ตลาดซีเหมินติง– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
- ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรตึกชมวิวชั้น 89 )
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ- เมืองเจียอี้
X X อาหาร
  Day2 เมืองเจียอี้- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร X
  Day3 ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  Day4 ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรตึกชมวิวชั้น 89 ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ- เมืองเจียอี้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเจียอี้- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน -ชิมชาอูหลง - ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ไถจง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรตึกชมวิวชั้น 89 ) - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-01 ไต้หวันกำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (221219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ไต้หวันขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com