ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (240320)
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (240320)
เส้นทาง ทัวร์โรมาเนีย
ราคาเริ่มต้น 44,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-RO-25FEB-24MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี–อารามรีล่า 
พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์
ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน
เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า-บราซอฟ
โบสถ์กำ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
X X X
  Day2 โดฮาร์ –กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย- มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
X X อาหาร
  Day3 โซเฟีย –อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน –เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บราซอฟ –โบสถ์กำ – บูคาเรสต์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 บูคาเรสต์ –อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก- ชมเมือง
อาหาร อาหาร X
  Day8 บูคาเรสต์ - โดฮา (กาตาร์) -กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮาร์ –กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย- มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โซเฟีย –อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน –เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บราซอฟ –โบสถ์กำ – บูคาเรสต์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : บูคาเรสต์ –อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก- ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : บูคาเรสต์ - โดฮา (กาตาร์) -กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โรมาเนีย : WQR0708S บัลแกเรีย-โรมาเนีย 8 วัน (240320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์โรมาเนียขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com