ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (230320)
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (230320)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ THW6-QR-HR-24FEB-23MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน QR
ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่
ซาดาร์-สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
มาลี สตอน - นีอุม – ดูบรอฟนิค
นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค 
โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
X X X
  Day2 โดฮา – ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
X อาหาร อาหาร
  Day3 โอพาเทีย–อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่– ซาดาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซาดาร์– สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน – นีอุม (บอสเนีย)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค –โทรเกียร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ซาเกรบ –เที่ยวชมเมือง – สนามบินซาเกรบ
อาหาร อาหาร X
  Day8 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–โดฮา
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : โดฮา – ซาเกรบ – พูล่า - โอพาเทีย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โอพาเทีย–อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่– ซาดาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาดาร์– สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – มาลี สตอน – นีอุม (บอสเนีย)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค – นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวดูบรอฟนิค –โทรเกียร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ชมเมือง – ซาเกรบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซาเกรบ –เที่ยวชมเมือง – สนามบินซาเกรบ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (230320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : GQ3ZAG-EK003 WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 46,991
ทัวร์โครเอเชีย : WQR1608Z แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน (230320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,900
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : BT-CRO01 TK มหัศจรรย์ CROATIA 7 วัน 4 คืน (020620)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 49,900
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com