ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เส้นทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ราคาเริ่มต้น 54,900
รหัสทัวร์ THB15-EK-HR-13JUN-7OCT19
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
ซาเกรบ – โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
สตอน – ดูบรอฟนิก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว
เขตเมืองเก่า – โทรเกียร์ – ซิเบนิค – ซาเกรบ
ตลาดกลางเมือง
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 54,900-61,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ
X X X
  Day2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย
X X อาหาร
  Day3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาตพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก
อาหาร X อาหาร
  Day5 ดูบรอฟนิก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า
อาหาร อาหาร X
  Day6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ซาเกรบ – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาตพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดูบรอฟนิก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ซาเกรบ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์ยุโรปตะวันออกขายดี
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EURO 10.5 Hungary-Austria-Czech 7D4N (291119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
ทัวร์ยุโรปตะวันออก : SUPERB POLAND 7 วัน 4 คืน (041219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,300
ทัวร์โครเอเชีย : QE3ZAG-EK002 Greatest Croatia 9 วัน 6 คืน (071019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 54,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com