ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์โครเอเชีย : GQ3ZAG-EK003 WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน (200320)
ทัวร์โครเอเชีย : GQ3ZAG-EK003 WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน (200320)
เส้นทาง ทัวร์โครเอเชีย
ราคาเริ่มต้น 46,991
รหัสทัวร์ THG1-EK-HR-7FEB-20MAR20
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน EK
ซาเกรบ – โอพาเทีย
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
สตอน – ดูบรอฟนิค - ล่องเรือทะเลอาเดรียติก
เขตเมืองเก่า – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
ตลาดกลางเมือง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ
X X X
  Day2 ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย
X X อาหาร
  Day3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก
อาหาร X อาหาร
  Day5 ดูบรอฟนิก – ล่องเรือทะเลอาเดรียติก - เขตเมืองเก่า
อาหาร อาหาร X
  Day6 ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
อาหาร อาหาร X
  Day8 ซาเกรบ – สนามบิน
อาหาร X X
  Day9 ดูไบ – กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ดูไบ – ซาเกรบ – โอพาเทีย
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซาดาร์ – สปลิท – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ดูบรอฟนิก – ล่องเรือทะเลอาเดรียติก - เขตเมืองเก่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ดูบรอฟนิก – โทรเกียร์ – ซิเบนิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ซิเบนิค – ซาเกรบ – ตลาดกลางเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 8
สถานที่ : ซาเกรบ – สนามบิน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 9
สถานที่ : ดูไบ – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์โครเอเชีย : GQ3ZAG-EK003 WINTER IS COMING CROATIA 9 วัน 6 คืน (200320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์โครเอเชียขายดี
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (210320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,999
ทัวร์โครเอเชีย : CRO-OHA8D-TK O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน (190620)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 47,777
ทัวร์โครเอเชีย : EURO 18.1 โครเอเชีย 8 วัน (080420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 53,999
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com