ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์แคนาดา : 10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์ (191019)
ทัวร์แคนาดา : 10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์ (191019)
เส้นทาง ทัวร์แคนาดา
ราคาเริ่มต้น 125,000
รหัสทัวร์ THE9-TK-CA-11JUL-19OCT19
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน
สายการบิน TK
อิสตันบูล– มอนทรีออล – ควิเบก
–เชอร์บรูค –อุสติส – บังกอร์ 
– บาร์ฮาร์เบอร์ – พอร์ตแลนด์
– บอสตัน – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ –อิสตันบูล
X X X
  Day2 อิสตันบูล– มอนทรีออล
X อาหาร อาหาร
  Day3 มอนทรีออล – ควิเบก(พักค้าง 2 คืน)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ควิเบก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ควิเบก –เชอร์บรูค –อุสติส – บังกอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 บังกอร์ – บาร์ฮาร์เบอร์ – พอร์ตแลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 พอร์ตแลนด์ – บอสตัน – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 บอสตัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day9 บอสตัน –อิสตันบูล
X X X
  Day10 กรุงเทพมหานคร
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ –อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : อิสตันบูล– มอนทรีออล
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มอนทรีออล – ควิเบก(พักค้าง 2 คืน)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ควิเบก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ควิเบก –เชอร์บรูค –อุสติส – บังกอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : บังกอร์ – บาร์ฮาร์เบอร์ – พอร์ตแลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : พอร์ตแลนด์ – บอสตัน – ช้อปปิ้งเอาท์เลต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : บอสตัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : บอสตัน –อิสตันบูล
อาหาร : X  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์แคนาดา : 10 วัน แคนาดา นิวอิงแลนด์ (191019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์แคนาดาขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com