ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN16 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา 4D3N (เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว) (040920)
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN16 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา 4D3N (เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว) (040920)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ราคาเริ่มต้น 13,999
รหัสทัวร์ THZ1-FD-VN-2APR-4SEP20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก
ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม
เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต
อิสระ ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน
นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว)
นั่งกระเช้าฟานซิปัน – สะพานแสงอาทิตย์
ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
X อาหาร อาหาร
  Day2 ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินดอนเมือง – สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองฮานอย
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์ – เมืองลาวไก – ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม – เมืองซาปา – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – อิสระช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สะพานแก้วมังกรเมฆ – น้ำตกสีเงิน – นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว) – นั่งกระเช้าฟานซิปัน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองฮานอย – สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN16 เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา 4D3N (เลทส์โก ลิขิตรักสะพานแก้ว) (040920)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com