ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN08 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4D3N (เลสโก ฟานซินปัน ท้าลมหนาว) (281219)
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN08 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4D3N (เลสโก ฟานซินปัน ท้าลมหนาว) (281219)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THZ1-VJ-VN-22AUG-28DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VJ
เมืองฮานอย – เมืองซาปา ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
X X อาหาร
  Day2 ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์– สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์– สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : ZHAN08 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4D3N (เลสโก ฟานซินปัน ท้าลมหนาว) (281219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com