ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VZDAD07 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER
ทัวร์เวียดนาม : VZDAD07 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม เว้
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 10,999
รหัสทัวร์ THT18-VZ-VN-2JUN-23OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
เมืองดานัง - สะพานมังกร-เมืองฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน
วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู
บานาฮิลล์ (ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า
โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR
สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)
สวนสนุก The Fantasy Park  - เมืองเว้
พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม – วัดเทียนมู่
เมืองดานัง -  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,999-14,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร
X X อาหาร
  Day2 เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี่ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮลิล์ (ค้างคืน ) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 สวนสนุก The Fantasy Park - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี่ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮลิล์ (ค้างคืน ) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สวนสนุก The Fantasy Park - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VZDAD07 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com