ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-03 555 ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงก์ 3 วัน 2 คืน (290420)
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-03 555 ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงก์ 3 วัน 2 คืน (290420)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น 9,888
รหัสทัวร์ THV4-SL-VN-18MAR-29APR20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
เมืองฮานอย – เมืองนิงห์บิงก์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก 
เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต - ล่องอ่าวฮาลอง 
ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านพลอยและมุก 
นั่งกระเช้าสองชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ชิงช้าสวรรค์ 
รถราง –สวนญี่ปุ่น – สะพานญี่ปุ่น – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ  
ร้านเยื่อไม้  – วัดเฉินก๊วก - ร้าน OTOP รวมสินค้าชั้นนำของฮานอย 
ทะเลสาบคืนดาบ – ช็อปปิ้งถนน 36 สาย 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย(สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงห์บิงก์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านพลอยและมุก – นั่งกระเช้าสองชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ชิงช้าสวรรค์ – รถราง –สวนญี่ปุ่น – สะพานญี่ปุ่น – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ร้าน OTOP รวมสินค้าชั้นนำของฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช็อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย(สนามบินนอยไบ) – เมืองนิงห์บิงก์ – ล่องเรือนิงบิงห์ หรือ ฮาลองบก – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองฮาลอง – ล่องอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง – ร้านพลอยและมุก – นั่งกระเช้าสองชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก – ชิงช้าสวรรค์ – รถราง –สวนญี่ปุ่น – สะพานญี่ปุ่น – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ร้าน OTOP รวมสินค้าชั้นนำของฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช็อปปิ้งถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนอยไบ – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-03 555 ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงก์ 3 วัน 2 คืน (290420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com