ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-01N พักก่อน ผ่อนสบาย ฮานอย ซาปา ฟาซิปัน 4 วัน 3 คืน (010520)
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-01N พักก่อน ผ่อนสบาย ฮานอย ซาปา ฟาซิปัน 4 วัน 3 คืน (010520)
เส้นทาง
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,111
รหัสทัวร์ THV4-SL-VN-20DEC19-1MAY20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
เมืองฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ 
ทำเนียบรัฐบาล – วัดเสาเดียว – ซาปา – น้ำตกสีเงิน 
โบสถ์หิน – ตลาดซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) 
ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน –ลาวไก 
ด่านชายแดนเวียดนาม จีน – วิหาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)
X X อาหาร
  Day2 จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเสาเดียว – ซาปา – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน – ตลาดซาปา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) – ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน –ลาวไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม จีน – วิหาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – (สนามบินดอนเมือง) – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบรัฐบาล – วัดเสาเดียว – ซาปา – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน – ตลาดซาปา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) – ขึ้นรถไฟสไตล์ยุโรปและนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน –ลาวไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม จีน – วิหาร MAO – ตลาดชายแดน COC LEU – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VWHAN-01N พักก่อน ผ่อนสบาย ฮานอย ซาปา ฟาซิปัน 4 วัน 3 คืน (010520)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com