ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW07-VN SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (180920)
ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW07-VN SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (180920)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ราคาเริ่มต้น 9,555
รหัสทัวร์ THP3-VN-VN-24APR-18SEP20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน VN
ฮานอย – ลากไก – ซาปา – ตลาดไนท์มาเก็ต
เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village
ภูเขาห่ามโหร่ง – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว
วิหารวรรณกรรม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลากไก – ซาปา – ตลาดไนท์มาเก็ต
X X อาหาร
  Day2 เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลากไก – ซาปา – ตลาดไนท์มาเก็ต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองซาปา - หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village - ภูเขาห่ามโหร่ง - ฮานอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – วัดเจดีย์เสาเดียว – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VIT-SW07-VN SWITZERLAND VIETNAM ฮานอย-ซาปา 3 วัน 2 คืน (180920)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com