ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : VIT-CS02-FD CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (121220)
ทัวร์เวียดนาม : VIT-CS02-FD CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (121220)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ราคาเริ่มต้น 9,900
รหัสทัวร์ THP3-FD-VN-1FEB-12DEC20
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน FD
ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง
ไนท์มาเก็ตฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า
สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ
วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ
วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
X อาหาร อาหาร
  Day2 ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ฮานอย – วิหารวรรณกรรม – ฮาลอง – ไนท์มาเก็ตฮาลอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฮาลอง – ชมถ้ำนางฟ้า – ฮานอย - สะพานแสงอาทิตย์ – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สายเก่า – ชมโชว์ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
21 - 23 ส.ค. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
04 - 06 ก.ย. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
11 - 13 ก.ย. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
26 - 28 ก.ย. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
03 - 05 ต.ค. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
31 ต.ค. 63 - 02 พ.ย. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
07 - 09 พ.ย. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
21 - 23 พ.ย. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
28 - 30 พ.ย. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500
05 - 07 ธ.ค. 63
10,900
12,800
10,900
10,900
10,900
12 - 14 ธ.ค. 63
10,500
12,400
10,500
10,500
10,500

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : VIT-CS02-FD CLASSIC VIETNAM ฮานอย-ฮาลอง 3 วัน 2 คืน (121220)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ส.ค.-ก.ย.
ราคาเริ่มต้น 8,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com