ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : PVN24-VZ PRO VIETNAM ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักบนบานาฮิลล์) (250320)
ทัวร์เวียดนาม : PVN24-VZ PRO VIETNAM ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักบนบานาฮิลล์) (250320)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เว้
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THJ6-VZ-VN-27OCT19-25MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ

ดานัง - เว้ - วัดเทียนมู่

ล่องเรือมังกร - บานาฮิลล์

สะพานทอง - ฮอยอัน 

นั่งเรือกระด้ง - สะพานมังกร

คาร์ฟดราก้อน - วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
X อาหาร อาหาร
  Day2 เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
29 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63
12,900
17,400
12,900
12,900
12,900
30 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
31 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
01 - 04 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
02 - 05 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
03 - 06 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
04 - 07 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
05 - 08 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
06 - 09 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
07 - 10 ก.พ. 63
14,900
19,400
14,900
14,900
14,900
08 - 11 ก.พ. 63
14,900
19,400
14,900
14,900
14,900
09 - 12 ก.พ. 63
14,900
19,400
14,900
14,900
14,900
10 - 13 ก.พ. 63
12,900
17,400
12,900
12,900
12,900
11 - 14 ก.พ. 63
12,900
17,400
12,900
12,900
12,900
12 - 15 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
13 - 16 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
14 - 17 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
15 - 18 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
16 - 19 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
17 - 20 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
18 - 21 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
19 - 22 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
20 - 23 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
21 - 24 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
22 - 25 ก.พ. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
23 - 26 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
24 - 27 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
25 - 28 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
26 - 29 ก.พ. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
01 - 04 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
02 - 05 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
03 - 06 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
04 - 07 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
05 - 08 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
06 - 09 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
07 - 10 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
08 - 11 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
09 - 12 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
10 - 13 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
11 - 14 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
12 - 15 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
13 - 16 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
14 - 17 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
15 - 18 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
16 - 19 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
17 - 20 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
18 - 21 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
19 - 22 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
20 - 23 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
21 - 24 มี.ค. 63
13,900
18,400
13,900
13,900
13,900
22 - 25 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
23 - 26 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
24 - 27 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999
25 - 28 มี.ค. 63
11,999
16,499
11,999
11,999
11,999

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : PVN24-VZ PRO VIETNAM ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (พักบนบานาฮิลล์) (250320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง ม.ค.-ก.พ.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com