ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : PVN15-TG PRO VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (100420)
ทัวร์เวียดนาม : PVN15-TG PRO VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (100420)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ราคาเริ่มต้น 21,900
รหัสทัวร์ THJ6-TG-VN-10-16APR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว
ซาปา-ตลาด LOVE MARKET-จัตุรัสบาดิงห์
วัดเจดีย์เสาเดียว-ซาปา-ตลาด LOVE MARKET
สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์
ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย
การแสดงระบำตุ้กตาหุ่นกระบอกน้ำ
นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ซาปา-ตลาด LOVE MARKET
X อาหาร อาหาร
  Day2 ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย - การแสดงระบำตุ้กตาหุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฮานอย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน-ฮานอย-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ซาปา-ตลาด LOVE MARKET
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-ฟานซีปัน-น้ำตกซิลเวอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาปา-ฮานอย-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย - การแสดงระบำตุ้กตาหุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮานอย-นิงห์บิงห์-ล่องเรือจ่างอาน-ฮานอย-กรุงเทพ สุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : PVN15-TG PRO VIETNAM ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน (100420)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DLI01 มุยเน่ ดาลัด ทะเลทราย 4D3N (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,989
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211020)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN001 VZ มหัศจรรย์ DALAT 3 วัน 2 คืน (260720)
เดินทาง มิ.ย.-ก.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,900
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com