ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : PGD2 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (301219)
ทัวร์เวียดนาม : PGD2 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (301219)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม เว้
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 13,899
รหัสทัวร์ THS20-PG-VN-23MAY-30DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน PG
ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา
ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม-พระราชวังไดโน้ย
ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ
สวนสนุก-วัดหลิงอิ๋ง – หาดหมีเคว
ล่องเรือกระด้ง -  ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก
รูปปั้นปลามังกร -  สะพานมังกรพ่นไฟ-ตลาดฮาน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,899-20,899 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ –ดานัง – เว้– วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่น้ำหอม
X X อาหาร
  Day2 พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 วัดหลิงอิ๋ง – หาดหมีเคว - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปป้ันปลา มังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ –ดานัง – เว้– วัดเทียนมู่– ตลาดดองบา – ล่องเรือมงักรชมแม่น้ำหอม
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื้อไผ่ – ไข่มุก – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ – สวนสนุก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วัดหลิงอิ๋ง – หาดหมีเคว - ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก – รูปป้ันปลา มังกร - สะพานมังกรพ่นไฟ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : PGD2 ดานัง-ฮอยอัน-เว้-บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน (301219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com