ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ43-C04 HAPPY VIETNAM เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ ฟินเวอร์ 4D3N (280919)
ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ43-C04 HAPPY VIETNAM เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ ฟินเวอร์ 4D3N (280919)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม เว้
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 11,987
รหัสทัวร์ THH3-VZ-VN-16JUL-28SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
ดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - เมืองเว้ 
– ศูนย์ร้านค้า โอท๊อป - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมฟังเพลงกาเว้
– นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย – ถนนคน เดินเมืองเว้
– ล่องเรือตามสายแม่น้ำหอมสู่เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ 
- เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์
– แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ค่ำบนบาน่าฮิลล์- บาน่าฮิลล์
- สะพานมือ Golden Bridge – เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน 
– เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน 
– สะพานแห่งความรักและสะพานมังกรทอง - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินดานัง – ดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - เมืองเว้ – ศูนย์ร้านค้า โอท๊อป - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมฟังเพลงกาเว้– นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย – ถนนคน เดินเมืองเว้
X อาหาร อาหาร
  Day2 เมืองเว้– ล่องเรือตามสายแม่น้ำหอมสู่เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์– แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ค่ำบนบาน่าฮิลล์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 บาน่าฮิลล์- สะพานมือ Golden Bridge – เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน – สะพานแห่งความรักและสะพานมังกรทอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ- สนามบินดานัง – ดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก - เมืองเว้ – ศูนย์ร้านค้า โอท๊อป - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอมฟังเพลงกาเว้– นั่งรถสามล้อผ่านชมพระราชวังไดนอย – ถนนคน เดินเมืองเว้
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองเว้– ล่องเรือตามสายแม่น้ำหอมสู่เจดีย์ ณ วัดเทียนหมุ - เมืองดานัง - อุโมงค์หายเวิน – เมืองลังโก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่บาน่าฮิลล์– แฟนตาซีพาร์ค - บุฟเฟ่ต์ค่ำบนบาน่าฮิลล์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : บาน่าฮิลล์- สะพานมือ Golden Bridge – เมืองดานัง - หมู่บ้านแกะสลักหิน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน - พายเรือกระด้งหมู่บ้านก๋ำทาน – สะพานแห่งความรักและสะพานมังกรทอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองดานัง - วัดหลินอึ๋ง - ช้อปปิ้งตลาดห่าน – สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : HVD-VZ43-C04 HAPPY VIETNAM เว้ ดานัง บาน่าฮิลล์ ฟินเวอร์ 4D3N (280919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com