ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : GQ1HAN-FD001 สุดโดน เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (261219)
ทัวร์เวียดนาม : GQ1HAN-FD001 สุดโดน เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (261219)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ราคาเริ่มต้น 11,900
รหัสทัวร์ THB15-FD-VN-20JUN-26DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง -ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย -ฮานอย-เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village -ตลาดเมืองซาปา (Love market)-ซาปา
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)-นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง
X อาหาร อาหาร
  Day2 ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ฮานอย -เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา (Love market)-ซาปา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 เมืองซาปา-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ฮานอย (สนามบินนอยไบ)-นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก-ถ้ำตำก๊อก-ฮาลอง
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฮาลอง-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า-ฮานอย-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย-ฮานอย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ฮานอย -เมืองลาวไก-ซาปา-Silver Water Fall-Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา (Love market)-ซาปา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองซาปา-ฮานอย(สนามบินนอยไบ)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : GQ1HAN-FD001 สุดโดน เวียดนามเหนือ นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน (261219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com