ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : GQ1DAD-PG002 สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย บานาฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน (291219)
ทัวร์เวียดนาม : GQ1DAD-PG002 สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย บานาฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน (291219)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เว้
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,555
รหัสทัวร์ THB15-PG-VN-5JUL-29DEC19
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน PG
เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
-ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น -ลงบานาฮิลล์-Fantasy Park
-สะพานทอง-สะพานมังกร-ตลาดฮาน
-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เวียดนาม(สนามบินดานัง)-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-เมืองเว้
X X อาหาร
  Day2 ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น -ลงบานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง-สะพานมังกร-ตลาดฮาน -ดานัง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-เวียดนาม(สนามบินดานัง)- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เวียดนาม(สนามบินดานัง)-เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-เมืองเว้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ดานัง-นั่งกระเช้าขึ้น -ลงบานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง-สะพานมังกร-ตลาดฮาน -ดานัง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง-ชมวิวภูเขาลิง-เวียดนาม(สนามบินดานัง)- กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : GQ1DAD-PG002 สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย บานาฮิลล์ ดานัง เว้ 3 วัน 2 คืน (291219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com