ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : GQ1CNXHAN-PG003 เชียงใหม่บินตรง Beautiful North ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน 5 วัน 4 คื
ทัวร์เวียดนาม : GQ1CNXHAN-PG003 เชียงใหม่บินตรง Beautiful North ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน 5 วัน 4 คื
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ THB15-PG-VN-12OCT-4DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน PG
ซาปา- ยอดเขาฟานซีปัน - ชมหมู่บ้านก๊าต ก๊าต 
- น้ำตกสีเงิน -ลาวไก- ฮานอย - ชมสุสานลุงโฮ 
- จัตุรัสบาดิ่ญ - สุสานลุงโฮ - บ้านลุงโฮ 
- วัดเจดีย์ เสาเดียว-ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง 
- ถ้ำสวรรค์ - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย
- วิหารวรรณกรรม - เจดีย์เฉินก๊วก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ฮานอย (ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยไบ) - ฮานอย - ลาวไก - ซาปา
X อาหาร อาหาร
  Day2 ซาปา - ยอดเขาฟานซีปัน - ชมหมู่บ้านก๊าต ก๊าต - น้ำตกสีเงิน - ลาวไก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ซาปา - ฮานอย - ชมสุสานลุงโฮ - จัตุรัสบาดิ่ญ - สุสานลุงโฮ - บ้านลุงโฮ - วัดเจดีย์ เสาเดียว
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์- ฮานอย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - เจดีย์เฉินก๊วก - (ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ฮานอย (ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยไบ) - ฮานอย - ลาวไก - ซาปา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ซาปา - ยอดเขาฟานซีปัน - ชมหมู่บ้านก๊าต ก๊าต - น้ำตกสีเงิน - ลาวไก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาปา - ฮานอย - ชมสุสานลุงโฮ - จัตุรัสบาดิ่ญ - สุสานลุงโฮ - บ้านลุงโฮ - วัดเจดีย์ เสาเดียว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำสวรรค์- ฮานอย - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ฮานอย - วิหารวรรณกรรม - เจดีย์เฉินก๊วก - (ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : GQ1CNXHAN-PG003 เชียงใหม่บินตรง Beautiful North ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน 5 วัน 4 คื
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (250320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com