ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : DAD02 DANANG HOI AN BANA HILLS 4D3N (141019)
ทัวร์เวียดนาม : DAD02 DANANG HOI AN BANA HILLS 4D3N (141019)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ดานัง
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ THG15-VZ-VN-21AUG-14OCT19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
เมืองดานัง –วัดเทียนหมู่– ตลาดดงบา-ลงเรือมังกร ชมดนตรีเว้ -พระราชวังเว้-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –บ้าน โบราณ101-วัดกวางตุ้ง-สะพานมังกร -สะพานแห่งความรัก-ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ –สะพานทอง - สวนสนุก- สวนดอกไม้ฝรั่งเศส –นั่งรถราง -วัดหลินอึ๋ง-หาดมีเด-ตลาดฮาน
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง –วัดเทียนหมู่– ตลาดดงบา-ลงเรือมังกร ชมดนตรีเว้
X X อาหาร
  Day2 พระราชวังเว้-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –บ้าน โบราณ101-วัดกวางตุ้ง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ –สะพานทอง- สวนสนุก- สวนดอกไม้ฝรั่งเศส –นั่งรถราง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 วัดหลินอึ๋ง-หาดมีเด-ตลาดฮาน -สนามบินดานัง– สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง –วัดเทียนหมู่– ตลาดดงบา-ลงเรือมังกร ชมดนตรีเว้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : พระราชวังเว้-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น –บ้าน โบราณ101-วัดกวางตุ้ง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ขึ้นกระเช้าสู่บานาฮิลล์ –สะพานทอง- สวนสนุก- สวนดอกไม้ฝรั่งเศส –นั่งรถราง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : วัดหลินอึ๋ง-หาดมีเด-ตลาดฮาน -สนามบินดานัง– สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : DAD02 DANANG HOI AN BANA HILLS 4D3N (141019)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com