ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : Best Of Vietnam South 4 วัน 3 คืน (210919)
ทัวร์เวียดนาม : Best Of Vietnam South 4 วัน 3 คืน (210919)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ดาลัด
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 15,300
รหัสทัวร์ THV3-FD-VN-8MAY-21SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน FD
โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี - มุยเน่ - Sand Dune
Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง 
ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง)
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้เมืองหนาว
Night Market - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม
ที่ทำการไปรษณีย์-ตลาดเบนถัน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,300-18,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์- อุโมงค์กู๋จี- นครโฮจิมินห์
X อาหาร อาหาร
  Day2 มุยเน่ - Sand Dune -Fairly Stream - ทะเลทรายขาว- ทะเลทรายแดง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 มุยเน่ - ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้า– วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้เมืองหนาว- Night Market
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ดาลัด - โฮจิมินห์ - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม - ชมที่ทำการไปรษณีย์ ตลาดเบนถัน - สนามบิน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - โฮจิมินห์- อุโมงค์กู๋จี- นครโฮจิมินห์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : มุยเน่ - Sand Dune -Fairly Stream - ทะเลทรายขาว- ทะเลทรายแดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มุยเน่ - ดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง) - นั่งกระเช้าไฟฟ้า– วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้เมืองหนาว- Night Market
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ดาลัด - โฮจิมินห์ - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม - ชมที่ทำการไปรษณีย์ ตลาดเบนถัน - สนามบิน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : Best Of Vietnam South 4 วัน 3 คืน (210919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์เวียดนาม : Enjoy Vietnam Klang 4D3N (210919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,500
ทัวร์เวียดนาม : ดาลัด-มุยเน่ 3 วัน 2 คืน (211019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,888

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com