ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN006 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (281219)
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN006 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (281219)
เส้นทาง ทัวร์เวียดนาม ฮานอย
ทัวร์เวียดนาม ซาปา
ทัวร์เวียดนาม
ราคาเริ่มต้น 11,900
รหัสทัวร์ THB11-VJ-VN-11OCT-28DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VJ
กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน
ตลาดซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน
นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน
สุสานโฮจิมินห์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
X X อาหาร
  Day2 ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ฮานอย - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - กรุงฮานอย - ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซาปา - เขาฮามลอง - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - นั่งรถรางไปขึ้นกระเช้าฟานซีปัน - ยอดเขาฟานซีปัน - ฮานอย - สุสานโฮจิมินห์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ฮานอย - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
15 - 18 พ.ย. 62
12,900
15,900
-
12,900
11,900
22 - 25 พ.ย. 62
11,900
14,900
-
11,900
10,900
29 พ.ย. 62 - 02 ธ.ค. 62
12,900
15,900
-
12,900
11,900
05 - 08 ธ.ค. 62
13,900
16,900
-
13,900
12,900
06 - 09 ธ.ค. 62
11,900
14,900
-
11,900
10,900
07 - 10 ธ.ค. 62
13,900
16,900
-
13,900
12,900
08 - 11 ธ.ค. 62
12,900
15,900
-
12,900
11,900
13 - 16 ธ.ค. 62
12,900
15,900
-
12,900
11,900
20 - 23 ธ.ค. 62
12,900
15,900
-
12,900
11,900
27 - 30 ธ.ค. 62
13,900
16,900
-
13,900
12,900
28 - 31 ธ.ค. 62
14,900
17,900
-
14,900
13,900

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เวียดนาม : BT-VN006 VJ มหัศจรรย์ SAPA FANSIPAN 4 วัน 3 คืน (281219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เวียดนามขายดี
ทัวร์เวียดนาม : HASHTAG HANOI-HA LONG BAY-NINH BINH 3D2N (081219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,991
ทัวร์เวียดนาม : DAD01 VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com