ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เรือสำราญ : FO07TUE01LCB20 COSTA FORTUNA 8D7N (100320)
ทัวร์เรือสำราญ : FO07TUE01LCB20 COSTA FORTUNA 8D7N (100320)
เส้นทาง
ราคาเริ่มต้น 26,900
รหัสทัวร์ THK8-TG-SG-10-17MAR20
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน TG
สิงคโปร์ –เกาะฟู้โกว๊ก -สีหนุวิลล์ -เกาะสมุย – แหลม
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถนนออร์ชาร์ด - น่านน้ำสากล
X อาหาร X
  Day2 สู่น่านน้ำสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร X อาหาร
  Day4 สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
X X X
  Day6 เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day7 ท่าเรือแหลมฉบัง (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day8 ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถนนออร์ชาร์ด - น่านน้ำสากล
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : สู่น่านน้ำสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร : X  X  X
วัน 6
สถานที่ : เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ท่าเรือแหลมฉบัง (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เรือสำราญ : FO07TUE01LCB20 COSTA FORTUNA 8D7N (100320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com