ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เนปาล : SNP-03 เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน (170320)
ทัวร์เนปาล : SNP-03 เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน (170320)
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ราคาเริ่มต้น 24,999
รหัสทัวร์ THA7-SL-NP-7AUG19-17MAR20
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน SL
กาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์– เมืองโภครา.
– ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) - เมืองนากาก็อต NARKAKOT
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ
X X อาหาร
  Day2 กาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 นากาก็อต – กาฐมัณฑุ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day6 กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านบันดิปูร์ – เมืองโภครา
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : โภครา – กาฐมัณฑุ (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : นากาก็อต – กาฐมัณฑุ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กาฐมัณฑุ-กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เนปาล : SNP-03 เนปาล สุขใจในอ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน (170320)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เนปาลขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com