ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เนปาล : NAMASTE NEPAL กาฐมัณฑุ-ลลิตปูร์-ภัคตาปูร์-นากาก็อต-โภครา 5D4N (281219)
ทัวร์เนปาล : NAMASTE NEPAL กาฐมัณฑุ-ลลิตปูร์-ภัคตาปูร์-นากาก็อต-โภครา 5D4N (281219)
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ THH1-TG-NP-25MAY-28DEC19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน TG
กาฐมัณฑุ-วัดสวยมภูนาถ – พระราชวังกาฐมัณฑุ
ชมโชว์พื้นเมือง-เมืองโภครา-ซารางก๊อต
วัดบินดาบาซินี-แม่น้ำเซติ-น้ำตกเดวิส-ศูนย์อพยพชาวทิเบต
พระราชวังภัคตาปูร์  - ยอดเขานากาก๊อต-วัดปศุปฏินาถ
พระราชวังเมืองปาทัน-วัดพุทธนาถ-อิสระช้อปปิ้งทาเมล
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 39,999-42,999 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ (วัดสวยมภูนาถ – พระราชวังกาฐมัณฑุ – ชมโชว์ พื้นเมือง)
X X อาหาร
  Day2 กาฐมัณฑุ – เมืองโภครา (ล่องเรือทะเลสาบเฟว่า-อิสระช้อปปิ้ง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 เมืองโภครา (ซารางก๊อต-วัดบินดาบาซินี-แมน่้ำเซติ-น้ำตกเดวิส -ศูนย์อพยพ ชาวทิเบต) – กาฐมัณฑุ (พระราชวังภัคตาปูร์ - ยอดเขานากาก๊อต)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ยอดเขานากาก๊อต – กาฐมัณฑุ (วัดปศุปฏินาถ- พระราชวังเมืองปาทัน-วัด พุทธนาถ-อิสระช้อปปิ้งทาเมล)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 กาฐมัณฑุ– กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กาฐมัณฑุ (วัดสวยมภูนาถ – พระราชวังกาฐมัณฑุ – ชมโชว์ พื้นเมือง)
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : กาฐมัณฑุ – เมืองโภครา (ล่องเรือทะเลสาบเฟว่า-อิสระช้อปปิ้ง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองโภครา (ซารางก๊อต-วัดบินดาบาซินี-แมน่้ำเซติ-น้ำตกเดวิส -ศูนย์อพยพ ชาวทิเบต) – กาฐมัณฑุ (พระราชวังภัคตาปูร์ - ยอดเขานากาก๊อต)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ยอดเขานากาก๊อต – กาฐมัณฑุ (วัดปศุปฏินาถ- พระราชวังเมืองปาทัน-วัด พุทธนาถ-อิสระช้อปปิ้งทาเมล)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : กาฐมัณฑุ– กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เนปาล : NAMASTE NEPAL กาฐมัณฑุ-ลลิตปูร์-ภัคตาปูร์-นากาก็อต-โภครา 5D4N (281219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เนปาลขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com