ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เนปาล : ปันใจ ไปเนปาล กาฐมาณฑุ-ภัคตะปูร์-ลลิตปูร์-นากาก็อต 4 วัน 3 คืน (271219)
ทัวร์เนปาล : ปันใจ ไปเนปาล กาฐมาณฑุ-ภัคตะปูร์-ลลิตปูร์-นากาก็อต 4 วัน 3 คืน (271219)
เส้นทาง ทัวร์เนปาล
ราคาเริ่มต้น 24,900
รหัสทัวร์ THH1-SL-NP-24MAY-27DEC19
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน SL
กาฐมาณฑุ -ภัคตะปูร์-เมืองนากาก็อต
ยอดเขานากาก๊อต-พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์”
ช้อปปิ้งย่านทาเมล--ดูร์บาร์สแควร์
สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 กรุงเทพฯ(Bangkok) - กาฐมาณฑุ(Kathmandu) -ภัคตะปูร์ -เมืองนากาก็อต
X อาหาร อาหาร
  Day2 ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมาณฑุ-พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์ ” – ช้อปปิ้งย่านทาเมล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 กาฐมาณฑุ (Kathmandu) –กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) -สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ(Bangkok) - กาฐมาณฑุ(Kathmandu) -ภัคตะปูร์ -เมืองนากาก็อต
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : ยอดเขานากาก๊อต-กาฐมาณฑุ-พระราชวังปาทัน “เมืองลลิตปูร์ ” – ช้อปปิ้งย่านทาเมล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : กาฐมาณฑุ (Kathmandu) –กาฐมาณฑุ ดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) -สวะยัมภูนาถ(วัดลิง)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เนปาล : ปันใจ ไปเนปาล กาฐมาณฑุ-ภัคตะปูร์-ลลิตปูร์-นากาก็อต 4 วัน 3 คืน (271219)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เนปาลขายดี
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com