ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : XJICN02 เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์...ห๊ะ!!! นามิ (261119)
ทัวร์เกาหลี : XJICN02 เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์...ห๊ะ!!! นามิ (261119)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 15,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-KR-23OCT-26NOV19
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย 
พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) 
– ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา 
- ห้ามพลาดดด!! สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS
-ช็อปปิ้งย่านฮงแด-ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส
-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุงหมู่บ้านบกุชอนฮันอก 
-ดิวตี้ฟรี-ช็อปปิ้งย่านเมียงดง-ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET 
- ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
X X X
  Day2 สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day3 ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดดด!! สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด
อาหาร อาหาร X
  Day4 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุงหมู่บ้านบกุชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี-ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
อาหาร อาหาร X
  Day5 ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดดด!! สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS-ช็อปปิ้งย่านฮงแด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง- ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์สมุนไพร-พระราชวังชางด็อกกุงหมู่บ้านบกุชอนฮันอก -ดิวตี้ฟรี-ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ช็อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET - ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : XJICN02 เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์...ห๊ะ!!! นามิ (261119)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com