ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER (300919)
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER (300919)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี เชจู
ราคาเริ่มต้น 10,800
รหัสทัวร์ THT10-ZE-KR-31AUG-30SEP19
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน ZE
ทุ่งดอกหญ้าแซ พยอลโอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -ฮัลโหลคิตตี้ - ภูเขาซองอัค -วัดซันบังซา -ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง -พิพิธภัณฑ์แฮนยอ-ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศเกาหลีใต้
X X X
  Day2 ทุ่งดอกหญ้าแซ พยอลโอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -ฮัลโหลคิตตี้ - ภูเขาซองอัค -วัดซันบังซา
X อาหาร อาหาร
  Day3 ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู–หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู-กรุงเทพ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ– ประเทศเกาหลีใต้
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ทุ่งดอกหญ้าแซ พยอลโอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค -ฮัลโหลคิตตี้ - ภูเขาซองอัค -วัดซันบังซา
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ร้านน้ำมันสน - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู–หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู-กรุงเทพ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER (300919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com