ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : KRWE60 GRAND ICE FISHING 5 วัน 3 คืน (310120)
ทัวร์เกาหลี : KRWE60 GRAND ICE FISHING 5 วัน 3 คืน (310120)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ทัวร์เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 20,900
รหัสทัวร์ THW3-OZ-KR-1-31JAN20
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน OZ
เกาะนามิ - ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) 
- เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก)
-สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND 
(รวมบัตรเขา้และเครื่องเล่นไม่จำกัด) 
- กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง
-พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE 
- ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 
- LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน 
- HOLLYWOOD SKY SHOW-N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 
- DUTY FREE - คลองชองเกซอน 
- ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส  
- SUPERMARKET


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
X X X
  Day2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก)
X อาหาร อาหาร
  Day3 สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขา้และเครื่องเล่นไม่จำกัด) - กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ICE FISHING (ไม่รวมอุปกรณ์ตกปลา) - เล่นสกีสุดมันส์ (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด,อุปกรณ์และครูฝึก)
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเขา้และเครื่องเล่นไม่จำกัด) - กิมจิ+ฮันบก+TRICK ART - ศูนย์เวชสำอาง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังเคียงบ๊อก - BLUE HOUSE - ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIEND STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลีทงแดมุน - HOLLYWOOD SKY SHOW
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : KRWE60 GRAND ICE FISHING 5 วัน 3 คืน (310120)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN MARCH (270320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN APRIL (300420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 8,300
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN FEBUARY (290220)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,000
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM (120420)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,500
ทัวร์เกาหลี : KRWE55 KOREA WINTER’S SOUL 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,900
ทัวร์เกาหลี : KRWE56 KOREA SKI DELUXE 5 วัน 3 คืน (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BEAUTIFUL SNOW ส่งท้ายลมหนาว 5 วัน 3 คืน (040320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : BKR023 WINTER LOVE SKI 5 DAYS 3 NIGHTS (310320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,900
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN JANUARY (310120)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 13,100
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com