ค้นหา
hilightworldtour
ใบอนุญาติ : 11/07075  telcall center 023791933  hotlinehotline 0953825185     ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์เกาหลี : HKS-7C53-CA03 HAPPY KOREA ENJOY SUMMER 5D3N บินตรง เชียงใหม่ (250919)
ทัวร์เกาหลี : HKS-7C53-CA03 HAPPY KOREA ENJOY SUMMER 5D3N บินตรง เชียงใหม่ (250919)
เส้นทาง ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี กรุงโซล
ราคาเริ่มต้น 16,876
รหัสทัวร์ THH3-7C-KR-3JUL-25SEP19
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน 7C
พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ 
- ซูวอน- ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) 
– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล 
-ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู 
- หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย 
– ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ(ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี 
– ย่านฮงแด – เมียงดง -ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง 
- ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) 
– ซุปเปอร์มาเก็ต
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  Day1 สนามบินเชียงใหม่
X X X
  Day2 สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน
X อาหาร อาหาร
  Day3 ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day4 ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ(ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง
อาหาร อาหาร อาหาร
  Day5 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – เชียงใหม่
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินเชียงใหม่
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ(ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – เชียงใหม่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์เกาหลี : HKS-7C53-CA03 HAPPY KOREA ENJOY SUMMER 5D3N บินตรง เชียงใหม่ (250919)
จอง
จองผ่านช่องทางอื่น
tel
linefacebook
10 อันดับทัวร์เกาหลีขายดี
ทัวร์เกาหลี : P5 เกาหลี #สายแฟ 5 วัน 3 คืน (280919)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์เกาหลี : ICN41 KOREA โลกนี้ สีชมพู 5D3N (231019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN OCTOBER (311019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,800
ทัวร์เกาหลี : FIRST SNOW IN KOREA 5 วัน 3 คืน (311219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
ทัวร์เกาหลี : ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER (301119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,100

เดินทาง ต.ค.-พ.ย.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 hilightworldtour.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com